Kundziņsala

Sala, ko pazīstam kā Kundziņsalu, savu nosaukumu esot pārņēmusi no Daugavas pretējā krastā izzudušās Kundziņsalas – teritorijas, kas 17. gadsimtā bijusi apdzīvota starp Daugavu un Hapaka grāvi, bet 18. gadsimta kartēs jau ir saplūdusi ar cietzemi. Salas 1,8 kvadrātkilometru platību no Daugavas labā krasta atdala Sarkandaugavas atteka. Kādreiz šeit bijušas pat septiņas salas, kas saplūda laikā, kad, lai mazinātu plūdu postu un pasargātu Rīgu, sākās dambju celtniecība un Daugavas gultnes padziļināšana.