Zaķusala

Daugavas vidū guļošā Zaķusala izveidojusies pirms aptuveni trīs simtiem gadu. Joprojām tā ir augoša sala. 19. gadsimtā uz salas atradās 49 apbūvēti gruntsgabali, divas kokzāģētavas un divi veikali. Zvejnieku ceļam uz pilsētu kalpoja laivas un kuģīšu satiksme. 1976. gadā uzcēla tagadējo Salu tiltu, kas mainīja salinieku ikdienas dzīvi, bet 20. gadsimta astoņdesmitie gadi pilnībā iznīcināja salas vēsturisko apbūvi un garu – tika uzsliets Televīzijas tornis un Televīzijas ēka, bet senā Krastmalas iela pārdēvēta Arvīda Pelšes vārdā.

Izsmeļošāko ieskatu par to, kāda izskatījās Zaķusala senos laikos, sniedz Johana Kristofa Broces zīmējumi. Viņš ir fiksējis Mušu salu, Frīdriķa salu, Zaķu salu un Mirušo jeb Miroņu salu. Miroņu salā atradušās vien dažas mājas, kuras, kā tas redzams zīmējumos, bijušas celtas no strūgu baļķiem. Ledus iešanas laikā ap 1785. gadu tad arī izveidojusies Miroņu sala, kas guvusi savu nosaukumu tālab, ka uz tās reiz atrasts miris cilvēks. 19. gadsimta beigās Miroņu sala jau bija saplūdusi ar Zaķusalu.